Tietosuoja

Tämä sivusto koostuu pääasiassa mobiilisovellusten käyttäjän luomasta sisällöstä ja sivuston omasta keskustelufoorumista. TelGuarder luopuu käyttäjän luomaan sisältöön liittyvästä vastuusta. Jos sisältö rikkoo lakia tai sivun toimitiloja tai jos sisältö on väärää tai haitallista joillekin käyttäjille, telGuarder tai moderaattorit voivat poistaa sen.

Tällä sivustolla olevat tiedot ovat julkisia ja kaikkien saatavilla.

Tämän sivuston käyttäjien toimittamia tietoja ei anneta kolmannen osapuolen käytöön tai jaeta sille.